Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Lê Quỳnh Giang, Bùi Khánh Chi, Văn Thị Như Ngọc, Lê Thị Thu Hồng, Đỗ Thị Huyền, Trương Văn Dung, Truơng Nam Hải .

Đơn vị: Phòng Kỹ thuật di truyền

Đăng tại: Báo cáo khoa học hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc 2009

Tập,(số),trang: 770-773.

Số ISBN:

Năm: 2009Số lần xem: 1439
Ngày cập nhật: Thứ bảy, 08 Tháng 11 2014