Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Thị Nguyệt, Dương Thu Hương, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tạ Long, Lê Hữu Song

Đơn vị: Phòng Các chất chức năng sinh học

Đăng tại: Tạp chí Y dược lâm sàng 108

Tập,(số),trang: Tập 8, số 3: 104-109

Số ISBN:

Năm: 2013Số lần xem: 2365
Ngày cập nhật: Thứ hai, 27 Tháng 10 2014