Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Thị Nguyệt, Dương Thu Hương, cs

Đơn vị: Phòng Các chất chức năng sinh học

Đăng tại: Tạp chí Khoa học-Tiêu hóa Việt Nam

Tập,(số),trang: Tập 29

Số ISBN:

Năm: 2012Số lần xem: 2146
Ngày cập nhật: Thứ hai, 27 Tháng 10 2014