Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Quyền Đình Thi Quyền Đình Thi, Vũ Văn Hạnh, Lê Thị Thùy Dương

Đơn vị: Phòng Các chất chức năng sinh học

Đăng tại: Tạp chí KH &CN

Tập,(số),trang: (50)

Số ISBN:

Năm: 2012Số lần xem: 1590
Ngày cập nhật: Thứ hai, 27 Tháng 10 2014