Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Lê Văn Trường, T. Schweder

Đơn vị: Phòng Di truyền vi sinh vật

Đăng tại: Tạp chí Công nghệ Sinh học.,

Tập,(số),trang: 8, 3A, p. 827- 832.

Số ISBN:

Năm: 2010Số lần xem: 1420
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014