Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Trinh Thị Thu Ha, Le Thi Hong Nhung, Pham Kieu Thuy, Ngo Dinh Binh,

Đơn vị: Phòng Di truyền vi sinh vật

Đăng tại: Proceeding of the 4th International conference for the Development of Integrated Pest Management in Asia and Africa (20-22 January 2011).

Tập,(số),trang: 75 – 80.

Số ISBN:

Năm: 2011Số lần xem: 1450
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014