Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Nguyễn Đức Thành, Lê Thị Bích Thủy, Đặng Minh Lụa

Đơn vị: Phòng Di truyền tế bào thực vật

Đăng tại: Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc 2009, Thái Nguyên, 2009,

Tập,(số),trang: 369-372

Số ISBN:

Năm: 2009Số lần xem: 1437
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014