Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Kim Thoa Nguyen, Huy Hoang Nguyen, Rita Bernhardt.

Đơn vị: Phòng Vật liệu sinh học

Đăng tại: Tạp chí Công nghệ sinh học

Tập,(số),trang: 8(3A): 707-716.

Số ISBN:

Năm: 2010Số lần xem: 1466
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014