Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Tran Dinh Man, Nguyen Kim Thoa, Nguyen Thi Da, Nguyen Quoc Viet.

Đơn vị: Phòng Vật liệu sinh học

Đăng tại: Tạp chí Khoa học và Công nghệ

Tập,(số),trang: 50(3): 275-284.

Số ISBN:

Năm: 2012Số lần xem: 1250
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014