Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Ngoc Bich Pham, Ha Hoang Chu, Binh Tran Le, Michael Wink

Đơn vị: Phòng Công nghệ tế bào thực vật

Đăng tại: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc.

Tập,(số),trang: Tập 2: 955-959.

Số ISBN:

Năm: 2013Số lần xem: 1425
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014