Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Hồ Thanh Vân, Trịnh Thị Hương, Hà Thị Mỹ Ngân, Hoàng Xuân Chiến, Nguyễn Bá Nam, Nguyễn Phúc Huy, Vũ Thị Hiền, Vũ Quốc Luận, Lê Kim Cương, Bùi Thế Vinh, Trần Công Luận, Phạm Bích Ngọc, Chu Hoàng Hà, Dương Tấn Nhựt

Đơn vị: Phòng Công nghệ tế bào thực vật

Đăng tại: Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc.

Tập,(số),trang: Tập 2:1043-1048.

Số ISBN:

Năm: 2013Số lần xem: 1547
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014