Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Hoàng Hà, Phạm Thanh Tùng, Lê Thu Ngọc, Lê Văn Sơn, Chu Hoàng Hà

Đơn vị: Phòng Công nghệ tế bào thực vật

Đăng tại: Hội nghị Khoa học và nghiên cứu giảng dạy ở Việt Nam:

Tập,(số),trang: 460 - 465.

Số ISBN:

Năm: 2012Số lần xem: 1470
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014