Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Hoàng Hà, Nguyễn Hữu Cường, Trần Hồ Quang, Lê Văn Sơn, Chu Hoàng Hà

Đơn vị: Phòng Công nghệ tế bào thực vật

Đăng tại: Tạp chí Công nghệ sinh học

Tập,(số),trang: 8(3B): 1249-1254.

Số ISBN:

Năm: 2010Số lần xem: 1495
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014