Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Đỗ Xuân Đồng, Chu Hoàng Hà, Lê Trần Bình

Đơn vị: Phòng Công nghệ tế bào thực vật

Đăng tại: Tạp Chí Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn:

Tập,(số),trang: 9-12.

Số ISBN:

Năm: 2009Số lần xem: 1485
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014