Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Nguyen Trung Nam, Hoang Thi Thu Hang, Chu Hoang Ha, Nguyen Huu Cuong, Le Tran Binh, Dang Thi Lan Anh, Nguyen Nhu Cuong, Nguyen Ngoc Son, Hoang Thi Nga, Hoang the Hung

Đơn vị: Phòng Công nghệ tế bào thực vật

Đăng tại: Proceeding of the Analytical Vietnam Conference:

Tập,(số),trang: 233- 240.

Số ISBN:

Năm: 2009Số lần xem: 1514
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014