Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Lê Thị Minh Phúc, Nguyễn Minh Hiền, Lê Quang Huấn,

Đơn vị: Phòng Công nghệ tế bào động vật

Đăng tại: Tạp chí Y học Việt Nam,

Tập,(số),trang: tập 396 (2). tr. 27-32. ISSN: 1859-1868.

Số ISBN:

Năm: 2012Số lần xem: 1333
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014