Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Đái Duy Ban, Lê Quang Huấn, Phan Xuân Đọc,

Đơn vị: Phòng Công nghệ tế bào động vật

Đăng tại: Kỷ yếu Hội Nghị toàn Quốc về Sinh học phân tử và Hóa sinh Y học, Hà Nội, 18-19/9/2010. Nhà Xuất bản Khoa học và Kỹ thuật,

Tập,(số),trang: Trang: 214-218.

Số ISBN:

Năm: 2010Số lần xem: 1503
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014