Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Huyen Thi Minh Nguyen, Kwang-Ho Nam, Yasar Saleem, Key-Sun Kim,

Đơn vị: Phòng Công nghệ tế bào động vật

Đăng tại: J. Biosci.,

Tập,(số),trang: 35 (2), 241-248.

Số ISBN:

Năm: 2010Số lần xem: 1422
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014