Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Lã Thị Huyền, Nguyễn Phương Hoa, Đặng Thị Thu, Lê Quang Huấn,

Đơn vị: Phòng Công nghệ tế bào động vật

Đăng tại: Tạp chí Công nghệ sinh học,

Tập,(số),trang: Tập 7 (3): 319-324.

Số ISBN:

Năm: 2009Số lần xem: 1462
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014