Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Lê Thị Thơm Lưu Thị Tâm, Đinh Thị Ngọc Mai, Hoàng Thị Lan Anh, Ngô Thị Hoài Thu, Nguyễn Cẩm Hà, Đặng Diễm Hồng

Đơn vị: Phòng Công nghệ tảo

Đăng tại: Tạp chí Sinh học.

Tập,(số),trang: 35 (2): 219-226.

Số ISBN:

Năm: 2013Số lần xem: 1530
Ngày cập nhật: Thứ tư, 29 Tháng 10 2014