Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Đặng Diễm Hồng Đinh Thị Ngọc Mai, Bùi Đình Lãm, Lưu Thị Tâm, Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Nguyễn Cẩm Hà, Lê Thị Thơm, Đinh Đức Hoàng, Hoàng Thị Lan Anh, Ngô Thị Hoài Thu.

Đơn vị: Phòng Công nghệ tảo

Đăng tại: Tạp chí Sinh học.

Tập,(số),trang: 34 (4): 493-499

Số ISBN:

Năm: 2012Số lần xem: 1528
Ngày cập nhật: Thứ tư, 29 Tháng 10 2014