In bài này 
Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Hoàng Thị Nhung, Nguyễn Quang Huy, Đinh Thị Thu Hằng, Đặng Thị Cẩm Hà

Đơn vị: Phòng CN sinh học tái tạo môi trường

Đăng tại: Tạp chí Công nghệ Sinh học

Tập,(số),trang: 10(3): 551-561

Số ISBN:

Năm: 2012Số lần xem: 1331
Ngày cập nhật: Thứ tư, 29 Tháng 10 2014