Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Bá Hữu, Nguyễn Thị Thanh Ngân, Đặng Thị Cẩm Hà,

Đơn vị: Phòng CN sinh học tái tạo môi trường

Đăng tại: Tạp chí Khoa học và Công nghệ


Số ISBN:

Năm: 2012Số lần xem: 1345
Ngày cập nhật: Thứ tư, 29 Tháng 10 2014