In bài này 
Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Bùi Phương Linh, Chu Thị Hoa, Đỗ Thị Tuyên, Lý Thị Bích Thủy, Quyền Đình Thi .

Đơn vị: Phòng Công nghệ sinh học Enzyme

Đăng tại: In: Hội nghị CNSH Toàn quốc năm 2013. Nxb Khoa học và Công nghệ, Hà Nội, 27/9/2013


Số ISBN:

Năm: 2013Số lần xem: 1510
Ngày cập nhật: Thứ tư, 29 Tháng 10 2014