Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Tran PA, Le TTD, Nguyen HN, Ha PT, Nguyen DT, Nguyen TQ, Quyen DT, Hoang TMN .

Đơn vị: Phòng Công nghệ sinh học Enzyme

Đăng tại: In: International Scientific Conference Mekong Sante Health III – 110th Anniversary Hanoi Medical University, Hanoi, May 10-12, 2012,

Tập,(số),trang: 29.

Số ISBN:

Năm: 2012Số lần xem: 1453
Ngày cập nhật: Thứ tư, 29 Tháng 10 2014