Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Nguyễn Thị Thương, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Sỹ Lê Thanh, Quyền Đình Thi .

Đơn vị: Phòng Công nghệ sinh học Enzyme

Đăng tại: Tạp chí y học Việt Nam

Tập,(số),trang: 396:159-163.

Số ISBN:

Năm: 2012Số lần xem: 1444
Ngày cập nhật: Thứ tư, 29 Tháng 10 2014