Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Nguyen TT, Nguyen TT, Nguyen SLT, Thi QD

Đơn vị: Phòng Công nghệ sinh học Enzyme

Đăng tại: In: The 2nd Academic Conference on Natural Science for Master and PhD Students from Cambodia, Laos, Malaysia and Vietnam, Vinh city, Vietnam 11-15 October 2011,

Tập,(số),trang: 434-438.

Số ISBN:

Năm: 2011Số lần xem: 1378
Ngày cập nhật: Thứ tư, 29 Tháng 10 2014