Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Nguyễn Thị Tố Nga, Ngô Thị Kim, Trần Thị Bích Hồng, Quyền Đình Thi, Nguyễn Hữu Ninh, Phạm Anh Tuấn

Đơn vị: Phòng Công nghệ sinh học Enzyme

Đăng tại: Tạp chí NN và PTNT

Tập,(số),trang: 5:64-68.

Số ISBN:

Năm: 2009Số lần xem: 1415
Ngày cập nhật: Thứ tư, 29 Tháng 10 2014