Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thùy, Nguyễn Văn Thuật, Đỗ Thị Tuyên, Quyền Đình Thi .

Đơn vị: Phòng Công nghệ sinh học Enzyme

Đăng tại: In: Hội nghị CNSH toàn quốc năm 2009: CNSH phục vụ nông-lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, y-dược và bảo vệ môi trường. Nxb Đại học Thái Nguyên, Thái Nguyên 26-27/11/2009,

Tập,(số),trang: 710-714.

Số ISBN:

Năm: 2009Số lần xem: 1728
Ngày cập nhật: Thứ tư, 29 Tháng 10 2014