Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Liên Vũ Thị Hạnh Nguyên, Phan Thị Hồng Thảo, Lê Gia Hy, Đặng Tuyết Phương, Phí Quyết Tiến

Đơn vị: Phòng Công nghệ lên men

Đăng tại: Tạp chí Khoa học và công nghệ

Tập,(số),trang: 50(3C): 610 – 616

Số ISBN:

Năm: 2012Số lần xem: 1490
Ngày cập nhật: Thứ tư, 29 Tháng 10 2014