Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Chu Hoàng Hà , Lê Văn Sơn Bùi Văn Thắng, Lê Văn Sơn, Chu Hoàng Hà

Đơn vị: Phòng ADN ứng dụng

Đăng tại: Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp

Tập,(số),trang: 2: 3-10

Số ISBN:

Năm: 2013Số lần xem: 1543
Ngày cập nhật: Thứ hai, 27 Tháng 10 2014