In bài này 
Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Nguyễn Thị Minh Hằng, Nguyễn Hữu Đức, Hà Thanh Tùng, Lê Thị Châu, Lê Văn Ty, Nguyễn Thị Diệu Thuý.

Đơn vị: Phòng Công nghệ gen động vật

Đăng tại: Tạp chí Khoa học và Phát triển,

Tập,(số),trang: 11(6): 902-908

Số ISBN:

Năm: 2013Số lần xem: 2347
Ngày cập nhật: Thứ hai, 10 Tháng 11 2014