In bài này 
Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Thị Diệu Thúy

Đơn vị: Phòng Công nghệ gen động vật

Đăng tại: Tạp chí Công nghệ sinh học


Số ISBN:

Năm: 2013Số lần xem: 4565
Ngày cập nhật: Thứ hai, 10 Tháng 11 2014