Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Lê Thị Thu Hà, Trần Thị Dân, Nguyễn Đình Quát và Nguyễn Thị Diệu Thúy

Đơn vị: Phòng Công nghệ gen động vật

Đăng tại: Hội nghị Khoa học Viện Khoa hoc Kỹ Thuật Nông nghiệp miền Nam 11-12/8/2012.


Số ISBN:

Năm: 2012Số lần xem: 4130
Ngày cập nhật: Thứ hai, 10 Tháng 11 2014