Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Thúy Nguyễn Thị Diệu Thúy, Se-Eun Choe, Seung-Won Kang, Đỗ Võ Anh Khoa

Đơn vị: Phòng Công nghệ gen động vật

Đăng tại: Hội nghị Khoa học Nông nghiệp CAAB2012 - Phát triển Nông nghiệp bền vững, Tp Cần Thơ 23/11/2012,

Tập,(số),trang: 317-322.

Số ISBN:

Năm: 2012Số lần xem: 4511
Ngày cập nhật: Thứ hai, 10 Tháng 11 2014