Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Nguyễn Đăng Tôn, Phan Thanh Hải, Trần Đức Nghĩa, Nông Văn Hải

Đơn vị: Phòng ADN ứng dụng

Đăng tại: Tạp chí Công nghệ Sinh học

Tập,(số),trang: 9(4):411-416

Số ISBN:

Năm: 2011Số lần xem: 1422
Ngày cập nhật: Thứ hai, 27 Tháng 10 2014