Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Vương Thị Nga, Lại Thúy Hiền, Kiều Thị Quỳnh Hoa,

Đơn vị: Phòng Vi sinh vật dầu mỏ

Đăng tại: Tạp chí Sinh học (số đặc biệt, kỷ niệm 35 năm)


Số ISBN:

Năm: 2013Số lần xem: 1524
Ngày cập nhật: Chủ nhật, 09 Tháng 11 2014