Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Vũ Thị Lan, Quách Thị Liên, Nguyễn Đức Thành,

Đơn vị: Phòng sinh hóa thực vật

Đăng tại: Tạp chí khoa học công nghệ, tập 82, 06/2011. ĐH Thái Nguyên.


Số ISBN:

Năm: 2011Số lần xem: 1630
Ngày cập nhật: Chủ nhật, 09 Tháng 11 2014