Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Le TH, Nguyen TK, Nguyen TBN, Doan TTH, Le TKX, Hoang TMC, De NV

Đơn vị: Phòng Miễn dịch học

Đăng tại: Journal of Clinical Microbiology.

Tập,(số),trang: 8: 2720-2726.

Số ISBN:

Năm: 2012Số lần xem: 1300
Ngày cập nhật: Thứ bảy, 08 Tháng 11 2014