Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Nguyen TGT, Le TH, Dao THT, Tran TLH, Praet N, Speybroeck N, Vercruysse J, Dorny P

Đơn vị: Phòng Miễn dịch học

Đăng tại: Acta Tropica

Tập,(số),trang: 117: 19-22.

Số ISBN:

Năm: 2011Số lần xem: 1381
Ngày cập nhật: Thứ bảy, 08 Tháng 11 2014