Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Nguyen TGT, Le TH. De NV, Doan TT, Dao THT, Vercruysse J and Dorny P

Đơn vị: Phòng Miễn dịch học

Đăng tại: Tropical Medicine and International Health.

Tập,(số),trang: 15: 462-467.

Số ISBN:

Năm: 2010



Số lần xem: 1454
Ngày cập nhật: Thứ bảy, 08 Tháng 11 2014