Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Nguyen TGT, De NV, Vercruysse J, Dorny P and Le TH

Đơn vị: Phòng Miễn dịch học

Đăng tại: Experimental Parasitology,

Tập,(số),trang: 123:354-361.

Số ISBN:

Năm: 2009Số lần xem: 1340
Ngày cập nhật: Thứ bảy, 08 Tháng 11 2014