Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Phan Van Kiem. Nguyen Xuan Cuong, Nguyen Xuan Nhiem, Vu Kim Thu, Ninh Khac Ban, Chau Van Minh, Bui Huu Tai, Truong Nam Hai, Sang Huyn Lee, Hae Dong Jang, Young Ho Kim .

Đơn vị: Phòng Kỹ thuật di truyền

Đăng tại: Bioorganic & Medical Chemistry letters,

Tập,(số),trang: 21(2): 633-637.

Số ISBN:

Năm: 2011Số lần xem: 1570
Ngày cập nhật: Thứ bảy, 08 Tháng 11 2014