In bài này 
Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Nguyen Tien Dung and Phan Van Chi .

Đơn vị: Phòng Hóa sinh Protein

Đăng tại: Proteomics Insights 2012

Tập,(số),trang: (5):1-19; DOI: 10.4137/PRI.S9374;

Số ISBN:

Năm: 2012Số lần xem: 2145
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014