Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Зыонг В.Х.1, Тхам Т.Т.Н.2, Нгуен В.К.

Đơn vị: Phòng Di truyền tế bào thực vật

Đăng tại: Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наукa

Tập,(số),trang: № 1 (36) 2012г.

Số ISBN:

Năm: 2012Số lần xem: 1386
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014