In bài này 
Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Nguyen Duc Thanh, Le Thi Bich Thuy and Nguyen Hoang Nghia

Đơn vị: Phòng Di truyền tế bào thực vật

Đăng tại: African Journal of Biotechnology

Tập,(số),trang: Vol. 11(80): 14529-14535.

Số ISBN:

Năm: 2012Số lần xem: 1380
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014