Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Nguyen Duc Thanh & Nguyen Hoang Tinh

Đơn vị: Phòng Di truyền tế bào thực vật

Đăng tại: Advances in National Science,

Tập,(số),trang: 3. 373-382.

Số ISBN:

Năm: 2009Số lần xem: 1482
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014