Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Vũ Văn Hạnh Vu VH, Quyen DT, et al

Đơn vị: Phòng Các chất chức năng sinh học

Đăng tại: June 22-24, Gyeongju,

Tập,(số),trang: p366

Số ISBN:

Năm: 2011Số lần xem: 1321
Ngày cập nhật: Thứ hai, 27 Tháng 10 2014