Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Đặng Diễm Hồng Dinh Thi Ngoc mai, Le Thi Thom, Nguyen Cam Ha, Bui Dinh Lam, Luu Thi Tam, Hoang Thi Lan Anh, Ngo Thi Hoai Thu.

Đơn vị: Phòng Công nghệ tảo

Đăng tại: J. of Bioscience and Bioengineering.

Tập,(số),trang: 116 (2): 180-1185.

Số ISBN:

Năm: 2013Số lần xem: 1578
Ngày cập nhật: Thứ tư, 29 Tháng 10 2014