Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Hee-jin Jun, Young-Mi Choi, Hoang Minh Hien, Yoayao Jia, Ji Hae Lee, Sung-Joon Lee.

Đơn vị: Phòng Công nghệ tảo

Đăng tại: Food Sci Biotech.

Tập,(số),trang: 20: 1265-1270.

Số ISBN:

Năm: 2011Số lần xem: 1245
Ngày cập nhật: Thứ tư, 29 Tháng 10 2014